HomeHome    PrintPrint    SitemapSitemap    ContactContact

 

 

Academiejaar 2016 - 2017

De kostprijs van een periode is voor het verblijf tijdens de normale cursusdagen. Normaal is dit van de maandagmorgen tot de vrijdagnamiddag. Op zaterdag, zondag, feest- en vakantiedagen die tijdens het academiejaar voorkomen is het verblijf niet voorzien. Men kan binnenkomen op zondagavond vanaf 18h00 . Tijdens de examentijd is het verblijf wel mogelijk tijdens de weekends. Op zaterdag en zondag zijn dan echter geen maaltijden voorzien.

 

De kostprijsomvat huur van de kamer, verwarming, elektriciteit, water, de maaltijden, matras, stortbaden en het netwerk. Er worden enkel kamers verhuurd op basis van verblijf + maaltijden.

 

Opgelet nieuwe regeling:

 

 

-De betalingen gebeuren in drie periodes.

-Betalingen dienen steeds ten laatste 1 week voorafgaand de nieuwe periode te zijn voldaan.

-Wanneer men tijdens een lopende periode beslist om niet meer gebruik te maken van de kraal wordt deze niet terug betaald!

 

Maaltijden worden wel terug betaald aan 8 euro per dag wanneer men:

-afwezig is door stages, op voorhand te melden, bij start van het academiejaar;

-afwezig is wegens ziekte, met doktersbriefje en vanaf de 2de week ziekte;

-vroegtijdig stopt, vanaf overhandigen van de sleutel en badge.

Periode 1: 1600 euro         september / December 

Periode 2: 1550 euro         januari / maart

Periode 3: 1050 euro         april einde juni

 

Niet-inwonende studenten kunnen ook maaltijden gebruiken in het restaurant met zelfbediening. De kostprijs bedraagt voor middagmaal €6,00 en voor avondmaal € 4,85, inclusief drank en dessert. 

Bij aanvang van de huur van een kamer aanvaardt de student de afspraken voor goede orde, gemaakt om een sfeer van rust en stilte te behouden waardoor studeren mogelijk wordt.

De directie heeft het recht om passende maatregelen te treffen om de orde in huis te doen respecteren.

De inwonende studenten zijn verzekerd tegen lichamelijke letsels tijdens de normale lestijden, alsook tijdens de reis tussen woonplaats en “de kraal”. Na de lestijden zijn zij uitsluitend verzekerd binnen de gebouwen van “de kraal”. Alle ongelukken, zowel persoonlijke als materiële, ook tegenover derden, die voorkomen buiten dit gebouw zijn volledig ten laste van de student of zijn verantwoordelijken.